fredag 8 augusti 2014

BASKIEN: “Ny politisk dom för att stoppa fredsprocessen och vänsterns framgångar”TEUCIGALPA / 2014-08-02 / Tjugo basker, flera av dem betraktade som den baskiska vänsterns historiska ledare dömdes i förra veckan till 15-36 månaders fängelse.
– Vi ser den som en ny politisk dom för att stoppa fredsprocessen och vänstern framgångar.
Det säger till Flamman Jon Martinez, en av de 20 som dömts till 18 månaders fängelse. Men, som han säger ironiskt; “jag har redan tillbringat den tiden i fängelset i en process som pågått i nästan 12 år. Den spanska staten är till och med skyldig ett år till flera andra kamrater som har suttit fyra år i fängelse och nu dömts till tre års fängelse.

Jon Martínez i den röda cirkeln.

Avvikande domarröst

Det är den spanska motsvarigheten till vår Hovrätt, la Audencia Nacional (AN), som dömde de 20 för medlemskap i vad AN anser vara en terroristorganisation, i klartext ETA. Men AN har inte kunnat, trots 12 års process, kunnat döma dem för medlemskap i ETA. I stället handlar det om andra baskiska, legala och rörelser som arbetar helt öppet där de 20 har varit medlemmar. Ett exempel: Askapena är en motsvarighet till svenska Forum Syd, gamla UBV eller Svalorna, må vara mångt mer radikalt och med en politisk avancerad målsättning än de nämnda svenska organisationerna.
Clara Eugenia Bayarri, avvikande domarröst.
Den kvinnliga spanska domaren Clara Bayarri, var den ende avvikande domarrösten i AN som avvisade motivet till den fällande domen mot de 20:
– Varken Herri Batasuna, Euskal Herritarrok, eller Batasuna har någonsin förklarats eller satts upp som terroristorganisationer, så det är inget medlemskap eller samarbete med en terroristorganisation det handlar om, sa Bayarri till dagstidningen El Pais och krävde att de 20 skulle frias på alla anklagelsepunkter.

En mural som förkastar den pågående kriminaliseringen av offentliga baskiska vänsterledare och de 110 baskiska krogarna som konfiskerades av den spanska staten i det senaste domslutet.

Baskiska pubar konfiskeras

De spanska domarna beslutade också i samma dom att expropriera 111 baskiska krogar. Det väcker vrede i Baskien. Krogarna är allmänna samlingspunkter i stil med de engelska pubarna. Men till skillnad mot engelsmännen genomför baskerna också sociala och kulturella tillställningar.

Den baskiska krogen i staden Arrasate.
Under Flammans reportageturné under april månad i Spanien och under vårt besök i Baskien, inbjöds vi till en Taberna för att berätta om våra erfarenheter från Honduras och Colombia i staden Arrasate. Det var Askapenas lokalavdelning som stod för arrangemanget. Askapena har verkat i Baskien sedan 1987. Den ingår i paraplyorganisationen MLNV som består av ett 20-tal olika sociala och folkliga rörelser som verkar helt öppet i det baskiska samhället. Bland dem den näst största landsorganisationen LAB.
Askapena skickar, som f.d. svenska UBV (numera Latinamerikagrupperna) volontärer till bland annat till Nicaragua, Bolivia, Venezuela eller Sahara som lyder under befrielserörelsen Polisario styre. Jag har hållit många föredrag i Sverige om olika latinamerikanska länder och mötet i den lilla staden Arrasate med 22.000 invånare var som ett vanligt ABF-möte på Folkets Hus, med skillnaden att det genomfördes på vad baskerna kallar för en “Taberna”, en krog. Men numera genomförs också, vad man sagt mig, politiska möten på krogen Kvarnen på Södermalm i Stockholm.
Uppskattningsvis 25 personer lyssnade och ställde frågor om ämnena i just en liknande krog. Självklart var och är det politiska teman. Men medan den spanska grundlagen ger dess medborgare rätt att uttrycka sig, “kriminaliseras våra sociala och politiska aktiviteter” i Baskien, säger Jon Martinez.

Mirian och Dick Emanuelsson på det offentliga mötet om Honduras och Colombia som genomfördes på den baskiska krogen i den lilla staden Arrasate i slutet av april, 2014. Som ett ordinärt ABF-möte i ett lokalt Folkets Hus.

Intervjuades i Flamman

Bland de historiska Batasunaledarna som dömdes återfinns Joseba Alvarez som Flamman intervjuade i mars 2012 i San Sebastian. Han är ett exempel på just en historisk ledare som representerade ett parti, Batasuna, som först var legalt men, inför de stora framgångar de hade i valen och som förde Alvarez till det baskiska parlamentet som deputerad, olagligförklarades det och fick inte ställa upp till val, med den nya hänvisningen till att det betraktades som “ETA:s politiska gren”. Det är en vanlig förevändning till hur den spanska antiterroristlagstiftningen “neutraliserar” ett uppväxande baskiskt och politiskt alternativ. I dag är den breda och brokiga baskiska vänstern, allt från socialdemokrater till den “patriotiska vänstern” (Arbetzale) ett ännu större hot eftersom den har haft exceptionella valframgångar sedan 2012 och därför utgör ett politiskt dödligt hot mot PSOE och PP, säger Jon Martinez.
De olika vänsterkoalitioner som legaliserats med en rösts majoritet i den spanska Författningsdomstolen, har segrat i både kommunal, regional, parlaments- som val till den spanska kongressen och EU-parlamentet. Även om det historiska borgerliga nationalistpartiet fortfarande är det största partiet i Baskien, så har Bildu och Amaiur blivit en makt i både kommuner som den största baskiska parlamentsgruppen i den spanska kongressen.

Joseba Alvarez, historisk vänsterlerdare i Baskien för Batasuna som han representerade i det baskiska parlamentet.
Såväl PNV som denna politiskt breda vänstern förkastar domen mot de 20 sociala- och vänsterledarna som ett försök att rulla tillbaka historien till den tid då ETA opererade både politiskt och militärt i Spanien. ETA har sedan 2006 förklarat vapenvila och säger sig nu definitivt ha lagt ned den väpnade kampen och talar också om att upplösa organisationen om fredsprocessen konsolideras. Men för det behövs två parter, säger alla i Baskien. Den spanska staten stångar fortfarande bångstyrigt mot väggen utan att begripa att historien är i ständig förändring.

Kollektiv politisk dom

Karmelo Landa, språkrör för de 20 dömda förkastade på presskonferensen i fredags vad han kallade för det “magra innehållet” i domen:
– I denna dom presenteras som bevis endast öppna politiska aktiviteter. Till exempel att det i dessa krogar har genomförts en eller flera presskonferenser med politiskt innehåll, politiska intervjuer eller politiska möten. I nästa punkt presenteras dessa öppna aktiviteter som delar i en “terroristorganisations aktiviteter”.
Landa anser att den politiska målsättningen med och karaktären av domen är så uppenbar att domarna flera gånger skriver att det inte handlar om en politisk dom. Det är så klart en icke begärd ursäkt som bevisar motsatsen, sa en sarkastisk Landa.
– Det existerar också ett nytt mycket oroande inslag och det är den kollektiva bestraffningen. Därför att konfiskeringen av 111 baskiska krogar är varken mer eller mindre just det, en kollektiv bestraffning av tusentals invånare i detta land som med mycket tid, resurser och ansträngningar har byggt upp dessa kulturella center som kallas “Herriko Tabernas”. Dessa motsvarar och representerar ett allmänintresse. 

Karmelo Landa (till höger) representerade de 20 dömda på presskonferensen.

”Räds en politisk konfrontation”

Det är inte bara den förre Batasunaledaren som anser att vad som har kriminaliserats är grundläggande civila och politiska rättigheter. Jon Martinez:
– Varför och varför nu? Det är en mycket relevant fråga. Svaret kan bara bli ett; den spanska staten räds en politisk konfrontation av idéer. För de vet inte och kan inte svara när den baskiska befolkningen vill bestämma och använda sig av sina rättigheter. De flyr när de pressas på politiska alternativ för framtiden i Baskien. Utan politiskt alternativ eller juridisk rätt skapar de monstruösa domar som den vi nu tagit del av, fullständigt absurda domar.
I Baskien blev valet till EU-parlamentet en ännu större katastrof för PP och Psoe medan vänstern gick starkt framåt och fick ett mandat.
Karmelo Landa vände sig i sina slutord på presskonferensen till domstolen i Madrid med orden:
– Ni misstar er grovt. Ni kan inte knäcka oss med farsartade rättegångar och riggade domar. Det borde ni redan ha vetat för ni har tidigare upprepade gånger försökt att fängsla oss vid tre tillfällen och försökt döma oss med domar av denna politiska godtyckliga karaktär. Och varje gång har vi vunnit när vi har överklagat domarna, såväl i Europadomstolen i Strassborg som i FN. Det är tid att tömma fängelserna på de politiska fångarna, inte att fylla dem med nya. Det är hög tid för frihet i Baskien och i den striden återfinns vi och vi kommer att vinna den.
Dick Emanuelsson

Inga kommentarer: